Kontaktpersoner - Thermias fastighetsavdelning

Försäljning - fastighet

Nicklas Johansson

TF Försäljningsansvarig för fastighetsvärmepumpar
Mobil: 070-218 70 60
Försäljning region: Stockholm, Norrland
nicklas.johansson@thermia.se

Michael Gustavsson

Mobil: 070-578 02 16
Försäljning region: Mellersta Sverige
michael.gustavsson@thermia.com

Hampus Johnsson

Mobil: 070-631 46 40
Försäljning region: Västra Sverige
hampus.johnsson@thermia.se

Mikael Okmark

Mobil: 070-223 76 94 
Försäljning region: Syd Sverige
mikael.okmark@thermia.se


 

Projektering - fastighet

Tfn: 0570 - 813 20
E-post: fastighet@thermia.se

Henrik Alfredsson

Innesäljare
Tfn: 0570 - 813 20
henrik.alfredsson@thermia.se

Mikael Lindblom

Innesäljare
Tfn: 0570 - 813 20
mikael.lindblom@thermia.se

 

Fredrik Andersson

Innesäljare
Tfn: 0570 - 813 20
fredrik.andersson@thermia.se