TWS-tekniken – extra effektiv uppvärmning av varmvatten

Alla Thermias värmepumpar med inbyggd varmvattenberedare har den patenterade TWS-tekniken (Tap Water Stratificator) inbyggd. TWS-tekniken gör att du får ut extra mycket varmvatten ur din värmepump, samtidigt som den värmer vattnet snabbare och sänker uppvärmningskostnaden.

TWS-spiralens funktion

TWS-tekniken är specialkonstruerad för värmepumpar. Den innebär att vattnet i varmvattenberedaren värms upp via en spiral som är placerad mitt i beredaren, till skillnad från traditionell teknik där värmen tillförs från beredarens väggar.

 

TWS-teknikens fördelar

Snabb uppvärmning

Tack vare TWS-spiralens stora kontaktyta med vattnet och den centrala placeringen i varmvattenberedaren, blir värmeöverföringen extra effektiv. Det ger en mycket snabb uppvärmning av varmvatten – en TWS-beredare värmer upp vattnet mer än dubbelt så fort som en varmvattenberedare med traditionell teknik.

Stor mängd varmvatten

En annan stor fördel med TWS-tekniken är att vattnet skiktas i beredaren, så att det varma vattnet stiger upp till toppen där det tas ut. Påfyllning av nytt, kallt vatten görs i botten av beredaren. På fotot visar den röda färgen varmt vatten och den blå ljummet. Genom att hela tiden det varmaste vattnet tas ut, kan betydligt mer varmvatten tappas ur en TWS-beredare utan att temperaturen på det utgående vattnet sjunker.

Låg uppvärmningskostnad

Tack vare temperaturskiktningen i varmvattenberedaren, och att det varmaste vattnet tas ut i toppen, kan den genomsnittliga temperaturen i en TWS-beredare hållas på en lägre nivå. Den mängd energi som i en konventionell varmvattenberedare bara skulle skapa ljummet vatten räcker för att ge riktigt varmt vatten i toppen på en TWS-beredare. Resultatet blir att en värmepump med TWS-beredare har en betydligt lägre uppvärmningskostnad .

Tack vare TWS-tekniken kan alltså en värmepump leverera: mer varmvatten, till en lägre uppvärmningskostnad och med kortare uppvärmningstid, än en värmepump med traditionell varmvattenberedare.