SKVP (Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen)

Thermia är medlem i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, som är en oberoende branschorganisation.

Som medlem är vårt mål att leva upp till branschorganisationens krav gällande sunda ekonomiska, etiska och fackmannamässiga principer.

Här kan du läsa mer om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen >>