ROT-avdraget

Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdraget när du installerar värmepump. Det gör din investering ännu mer lönsam.

Så här fungerar rotavdraget när du köper värmepump

Du kan utnyttja ROT-avdraget vid din värmepumps-installation. Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden vid köp av en värmepump. Avdraget kan göras direkt på fakturan från din installatör, vilket innebär att du slipper ligga ute med pengarna.

Läs mer om de aktuella reglerna på www.skatteverket.se

Schablon gällande hur stor del av installationen som utgörs av arbetskostnad

Värmepumpsbranschen har kommit överens med skatteverket om att införa en schablon gällande hur stor del av en värmepumpsinstallation som kan anses vara arbete. Det har gjorts för att styra upp och förenkla beräkningen av ROT-avdraget så mycket som möjligt. 

Enligt schablonen gäller följande:

  • Vid nyinstallation av bergvärme- och jordvärmepumpar så kan 35 % av den totala kostnaden anses som arbetskostnad.
  • Vid nyinstallation av luft/vatten- och luft/luftvärmepumpar så kan 30 % av den totala kostnaden anses som arbetskostnad.

Notera:

  • Vid så kallade ”utbyten” – där man byter ut en gammal värmepump mot en ny, i en befintlig värmepumpsanläggning – så kan ej schablonnivåerna tillämpas. ROT-avdraget måste då räknas ut från det faktiska arbete som lagts ner vid utbytet.
  • I vissa fall kan installatören välja att frångå schablonen även vid nyinstallationer. Detta görs då en installation avviker mycket från en ”normal” installation. ROT-avdraget räknas då istället ut från den faktiska arbetskostnaden.

Begär offert

Vi tar alltid helhetsansvar för installationen av din värmepump. Vi hjälper dig även att beräkna ROT och din framtida besparing.

Jag vill begära offert

Vi hjälper dig gärna med frågor när du funderar på att köpa värmepump. Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

Namn: * Ort: * Telefon: * E-postadress: *

(* = obligatoriskt att fylla i)