Information om driftstatus/driftstörningar

Här hittar du information om det finns några kända driftsstörningar för Thermias system och kommunikationsplattformar.

Det finns inga drift störningar att rapportera om