Information om driftstatus/driftstörningar

Här hittar du information om det finns några kända driftsstörningar för Thermias system och kommunikationsplattformar.

Just nu finns inga rapporterade störningar.