Jämförelse mellan värmeslag

Det finns fördelar och nackdelar med alla typer av uppvärmning. Baserat på information från Energimyndigheten försöker vi här ge en så objektiv bild som möjligt av de olika alternativ som finns på marknaden.

Värmepump

+ Ekonomiskt och miljövänligt. Bekvämt och driftsäkert. Flexibelt, kan kombineras med exempelvis solvärme eller användas för poolvärme eller komfortkyla. 


- Stor investering.

Pellets

+ Ekonomiskt och miljövänligt. Vissa pelletspannor kan användas till annan uppvärmning, till exempel olja eller ved. Pellets bidrar till ventilationen och motverkar fukt. 


- Mycket arbete. Kräver förvaring. Dammig hantering. Beroende av det generella pelletspriset.

Fjärrvärme

+ Bekvämt. Oftast miljövänligt.

- Du låser dig vid en leverantör för en lång tid, svårt att beräkna framtida kostnader.

Elvärme

+ Bekvämt. Hög verkningsgrad.

- Dyrt.

Naturgas

+ Hög verkningsgrad. Lägre miljöpåverkan än olja.

- Kräver tillgång till gasnätet, som är dåligt utbyggt i Sverige.

Ved

+ Ingen extra kostnad om du har egen skog. Miljövänligt om du använder en ackumulatortank. Bidrar till ventilationen och motverkar fukt.

- Mycket arbete, sot.

Solenergi

+ Gratis energi. Miljövänligt. Fungerar bäst under soliga dagar under sommarhalvåret.

- Kräver alltid en extra uppvärmningskälla. Tar plats till exempel på taket. Hög investeringskostnad.

 

Olja

+ Enkelt. Vissa oljepannor kan användas till annan uppvärmning (pellets, elpatron). Bidrar till ventilationen och motverkar fukt.

- Dyrt, luktar. Ej miljövänligt: olja är inte en förnyelsebar energikälla.