Tre avgörande
faktorer när du väljer värmepump

Det finns tre saker du bör titta extra noga på, när du vill hitta den bästa värmepump-lösningen för dig och ditt hus.

1. Totala årsvärmefaktorn (SPF-värdet)

Det finns olika sätt att mäta effektiviteten hos en värmepump. Här går vi igenom de olika värden som du kan stöta på, och vad som är viktigt att tänka på.

Bland annat får du reda på varför COP och SCOP inte alltid ger en rättvisande bild av hur effektiv en värmepump är. Och varför istället SPF-värdet ger dig den bästa uppskattningen på vilken värmepump som kommer ge dig störst besparing i just ditt hem.

 

COP (Coefficient of Performance)

Tidigare användes ofta COP (Coefficient Of Performance), även kallat värmefaktor eller verkningsgrad, för att beskriva hur mycket värme som en värmepump klarar av att leverera i förhållande till hur mycket el som går åt för att utvinna den.

Om en viss värmepump till exempel har värmefaktor 4 betyder det att den kan producera fyra gånger så mycket värmeenergi som den tillförda elenergin. Exempel: En insats av 1 kWh (kilowattimme) el resulterar i 4 kWh värmeenergi. Den utvunna energin utgör då alltså tre fjärdedelar.

Nackdelen med detta mätvärde är att det endast beskriver hur effektivt värmepumpen arbetar i ett specifikt driftfall. Det här innebär att COP inte ger ett rättvisande värde på hur värmepumpen arbetar under verklig drift, dvs då utetemperaturen varierar och med olika förutsättningar i hushållet.

 

SCOP (Seasonal COP)

SCOP-värdet, som även kallas årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad, anger värmepumpens effektivitet sett över ett helt år och avser enbart husuppvärmning (energiåtgången för varmvattenproduktion räknas alltså inte med).

SCOP-värdet anger förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi. SCOP är en bättre uppskattning på värmepumpens effektivitet än COP eftersom det tar hänsyn till årets variationer med varma och kalla perioder.

Notera att det finns olika SCOP-värden för varje värmepump, där värdet varierar beroende på vilket klimat värmepumpen befinner sig i. Europa är uppdelat i tre olika klimatområden och det är viktigt att du kontrollerar aktuellt klimatområde där du jämför olika SCOP-värden.

 

SPF (Seasonal Performance Factor)

SPF-värdet, som även kan kallas total årsvärmefaktor, anger liksom SCOP-värdet värmepumpens effektivitet sett över ett helt år. Skillnaden mot SCOP är att SPF även räknar med varmvattenproduktionen. Det gör att SPF är det mest rättvisande värdet på hur effektivt en värmepump kommer att arbeta i verklig drift.

För att få fram SPF-värdet för en värmepump måste en detaljerad beräkning göras för varje enskild installation. En installatör behöver komma på besök för att gå igenom de aktuella förutsättningarna på plats och kan därefter göra en så kallad dimensioneringsberäkning. I denna beräkning får du reda på hur effektivt en specifik värmepump kommer att arbeta i just ditt hus under ett år med "normala" väderförhållanden.

 

Sammanfattning: För att kunna jämföra prestandan mellan olika värmepumpar och se vilken värmepump som kommer att ge dig störst besparing behöver du få reda på SPF-värdet. Och för att få reda på detta behöver en återförsäljare komma hem till dig och göra en dimensioneringsberäkning på plats.

2. Den viktiga varmvattenproduktionen

Ungefär 20 procent eller mer av en värmepumps energiuttag används för att producera varmvatten. Att varmvattnet ska räcka till husets behov är självklart, därför är det viktigt att ställa rätt krav på en värmepump.

 

Snabb och energieffektiv produktion av varmvatten

Eftersom varmvattenproduktionen står för en allt större andel av husets energibehov (vår vattenförbrukning ökar, husen blir allt bättre isolerade), blir det allt viktigare att varmvattnet produceras med en så hög årsvärmefaktor som möjligt. Samtidigt är det viktigt med snabb återladdning av varmvattenberedaren eftersom det säkerställer varmvattenkomforten. Nytt varmvatten ska produceras så snabbt att ingen behöver vänta på det. Och detta ska ske till lägsta möjliga driftskostnad. Det är också mycket angeläget att värmepumpen har ett system som minimerar risken för att legionellabakterier kan föröka sig.

Det viktiga för en bra värmepump är alltså att producera tillräckligt med varmvatten samtidigt som årsvärmefaktorn förblir hög, det vill säga att kostnaderna hålls så låga som möjligt. Det är också viktigt att din värmepump har kapacitet att kunna värma varmvatten snabbt. Det är viktigt för att varmvattnet ska räcka åt alla i hushållet de gånger förbrukningen av varmvatten är extra stor.

3. Välj rätt återförsäljare

Bakom en bra värmepumpslösning finns en återförsäljare som tar helhetsansvar. De ska på plats göra en bedömning av just ditt hus och dess behov: Hur mycket värme och hur mycket varmvatten måste produceras? Detta kallas för dimensionering. Här bestäms vad som krävs av värmepumpen för att prestera komfort samtidigt som du får bästa möjliga driftekonomi.

 

Ett värmesystem i balans

En större värmepump ger en högre investeringskostnad, men en lägre driftkostnad. På samma sätt ger en för liten värmepump en lägre investeringskostnad, men högre driftkostnad. En korrekt dimensionering ger därför en optimal balans mellan investering och driftkostnad. Här spelar din återförsäljare en avgörande roll.

 

Detta ska din återförsäljare prestera:

  • Optimal dimensionering
  • Bra installation - korrekt funktion och genomförd med ett snyggt resultat
  • Noggrann dimensionering - anläggningen anpassas efter husets behov för att skapa bästa möjliga driftekonomi och komfort
  • Bra driftsättning - en tydlig introduktion för dig som användare
  • Eventuell efterservice

När det kommer till slutresultatet så har återförsäljaren en väldigt viktig roll att fylla. Man kan göra en liknelse med Formula 1: Det spelar ingen roll hur bra bilen är om du inte har en duktig förare - utan en duktig förare kommer ändå inte bilen att prestera på topp. Samma sak gäller för värmepumpar för att kunna utnyttja värmepumpns fulla kapacitet krävs en duktig och kunnig installatör. 

Installatören är alltså minst lika viktig som själva värmepumpen för att du ska få en värmepumpsanläggning med bra funktion och prestanda. Så var noga när du väljer installatör.

Begär offert

Vi tar alltid helhetsansvar för installationen av din värmepump. Vi hjälper dig även att beräkna ROT och din framtida besparing.

Jag vill begära offert

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4

Kostnadsfri rådgivning

Funderar du på att köpa värmepump? Vi hjälper dig gärna med kostnadsfri rådgivning.

Jag vill ha rådgivning

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4

Boka hembesök

Under ett hembesök kan vi tillsammans gå igenom dina behov och förutsättningar för att hitta bästa lösningen.

Jag vill boka hembesök

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4