Thermia och våra leverantörer

Ända sedan Thermia startades 1923 har målet varit att leverera smart uppvärmning med hög kvalitet och prestanda. Vi arbetar därför ständigt med att säkerställa att vår ambition möts även i våra samarbeten och inköp.

Ända sedan Thermia startades 1923 har målet varit att leverera smart uppvärmning med hög kvalitet och prestanda. Alla vet att ingen produkt är bättre än summan av dess ingående delar, både funktionsmässigt och hållbarhetsmässigt. Därför är vårt samarbete med våra leverantörer helt avgörande för att vi ska kunna leverera de produkter vi vill stå för. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vår ambition möts även i våra samarbeten och inköp.

For Our Suppliers
For those of you who are suppliers, we have collected some of the documents that are relevant in the collaboration between us. Click to read more.