Inverterstyrd kompressor

Inverterteknik innebär att värmepumpens kompressor är varvtalsstyrd. Tack vare det kan driften anpassas exakt efter rådande behov vilket ökar effektiviteten och minskar energiåtgången.

Inverterteknik innebär att kompressorn i en värmepump är varvtalsstyrd, till skillnad mot en traditionell kompressor som bara kan köras med en fast hastighet.

Den varvtalsstyrda kompressorn kan hela tiden anpassa driften efter husets aktuella värmebehov; detta genom att varva upp hastigheten eller varva ner. 

På det här sättet kan kompressorn jobba mycket effektivt oavsett hur stort eller litet värmebehovet är i huset. En traditionell kompressor däremot kan bara köras med en fast hastighet. Det innebär att regleringen med denna kompressor görs genom att den slås av och på, utifrån aktuellt behov. 

Det finns flera fördelar med en inverterstyrd kompressor:

  • Den största fördelen är att den kan jobba mer effektiv genom att hela tiden anpassa varvtalet. Det leder till minimal energiåtgång och lägre uppvärmningskostnader.
  • När det är riktigt kallt ute, kan den varvtalsstyrda kompressorn öka effekten. Du behåller det goda inomhusklimatet utan att behöva ta hjälp av dyr spetsvärme från en elpatron.
  • Varvtalsstyrningen gör också att varmvatten kan produceras extra snabbt.
  • Färre antal start och stopp, jämfört med en traditionell kompressor, leder till minskat slitage och ökad livslängd.
  • Eftersom effekten kan anpassas, kan den klara ökad effekt vid om- och tillbyggnader.
  • Den genomsnittliga ljudnivån blir lägre (notera dock att ljudnivån tillfälligt kan öka när effektbehovet är högt och kompressorn därför kör på högre varvtal)