Test av luftvärmepumpar

När man ska investera i en luftvärmepump vill man gärna se ett test. Att jämföra produkter utifrån tillverkarnas specifikationer svarar inte på frågan om vilken luftvärmepump som är bäst i test. Men testet ger inte heller alltid hela bilden.

"Luftvärmepump test" och "luftvärmepump bäst i test" är mycket vanliga sökningar bland presumtiva köpare av en luftvärmepump. Det är verkligen inte konstigt. Hittar du ett test som utförts av en trovärdig aktör, så kan du troligtvis få ut bra och relevant information som i bästa fall hjälper dig att leta fram den bästa luftvärmepump som finns för just dina behov. 

Det görs många test av luft/vatten-värmepump och även luft/luft-värmepump jämförs i test efter test. Testerna levererar viktig och relevant information, ändå väljer vi på Thermia inte alltid att delta i de stora tester som genomförs av till exempel Energimyndigheten. Det finns flera förklaringar till detta. En är att det kostar ganska mycket, både tid och pengar, att delta i testerna. Kostnaden måste ställas i relation till nyttan, och i vissa fall har vi kommit fram till att det helt enkelt inte är värt insatsen. Samma konklusion har dragits av flera andra aktörer i värmepumpsbranschen. De deltar inte heller alltid i de tester som genomförs. Därför känns testerna inte alltid kompletta, och det begränsar värdet av informationen för dig som slutkund.

 

Dessutom är det i stort sett omöjligt att simulera fram förutsättningar som ger en rättvisande bild för alla förhållanden. För att ta reda på vilken som är den bästa luftvärmepump som finns att tillgå för just dig, måste man titta noga på vilka förutsättningar som råder för just ditt hus. 

Så när du ser en annons som pratar om "luftvärmepump bäst i test", så bör du ägna en liten stund åt att ta reda på lite mer om själva testet. Vem är det som utfört det? Under vilka omständigheter har det genomförts? Och så vidare. När du granskat testerna, kontakta gärna en av våra återförsäljare för ett kostnadsfritt hembesök.