Värmepump för större fastigheter

Med en fastighetsvärmepump från Thermia sänker du kostnaden för både uppvärmning och kyla. Samtidigt får du en bestående och driftsäker lösning, som även är bra ur miljösynpunkt.

Täcker alla behov

Thermias fastighetsvärmepumpar kan producera värme, varmvatten och komfortkyla till olika delar av fastigheten och finns i effektstorlekar från 11 kW upp till 1408 kW. Energin hämtas från berget, ytjorden, grundvattnet eller frånluften.

Anläggningen bara går och går, och du kan ägna dig åt andra saker. Skulle något problem mot förmodan uppstå, kan systemet konfigureras så du får en notifiering direkt.

Thermias fastighetsvärmepumpar kan betjäna allt från mindre anläggningar till mycket stora fastigheter. Med den senaste tekniken i din anläggning elimineras behovet av att köpa till dyr spetsvärme från andra värmeslag som fjärrvärme,olja eller el.

En riktigt god affär

För fastighetsägaren är värmepumpen en god affär, av flera skäl. Driftsnettot blir positivt direkt från första dagen. Den energisnåla tekniken är snäll mot planeten vi bor på. Ju fler som väljer energieffektiva alternativ, desto bättre för vår jord och vår lokala närmiljö. 

En bekymmersfri drift är också en viktig anledning till att allt fler köper värmepump från Thermia. Många uppskattar en anläggning som kräver minimal tillsyn. Tillsammans med våra partners har vi ett skapat ett service- och supportprogram som vi är mycket stolta över, och som gör att du som fastighetsägare kan känna dig trygg och säker. Dag efter dag, år efter år.

 

Kontakta vår fastighetsavdelning

Vi hjälper dig att ta fram den lösning som passar bäst för just din fastighets förutsättningar och behov.

Thermias fastighetsavdelning