Thermia Servicepartner

En Servicepartner är en återförsäljare som uppnår Thermias högsta krav gällande service-erbjudande, vilket även sträcker sig utanför den vanliga villamarknaden.

Det är viktigt att poängtera – samtliga av Thermias återförsäljare är duktiga på service och erbjuder dig all den service du behöver som vanlig villaägare. När det gäller service på din egen värmepump bör du i första hand vända dig till den återförsäljare du köpt värmepumpen av.

I vissa speciella fall kan det dock krävas lite mer när det gäller serviceåtagandet – framförallt gäller detta anläggningar för större fastigheter och komplexa installationer. För att kunna erbjuda våra kunder den bästa tänkbara servicen även i dessa fall, har vi skapat ett nätverk med ett antal utvalda Servicepartners utspridda över landet.

En Thermia Servicepartner kan alltså erbjuda lite extra när det gäller service. Du känner igen våra Servicepartners på symbolen i svart och silver som kompletterar vår vanliga logotyp.

Thermia Servicepartner erbjuder alltid:

  • service på hela Thermias sortiment inklusive fastighetslösningar
  • service på andra värmepumpsmärken
  • personal med den högsta serviceutbildningen inom Thermia
  • personal med kylcertifikat (kategori 1)
  • kan erbjuda jour till de kunder som önskar detta
  • eget reservdelslager, både för villa- och fastighetssortimentet
  • igångkörning av större fastighetsanläggningar