Eva Boudin är gruppledare i produktion

 

Klockan 07.00 börjar Eva Boudin ute i produktion med att kolla över dagens bemanning och ha möte med sin arbetsgrupp. Mötet är viktigt för att kunna skapa sig en bild över vad som skall göras under dagen. Efter det är det en dag fylld av jobb ute i fabriken. Som gruppledare behöver du också planera, göra avstämningar och ha möte med de andra gruppledarna. Då och då är det APT med arbetsgruppen som står på dagens agenda. 

Eva har varit på Thermia sedan 2005 men slutade 2009 för att jobba inom industri på annat håll. År 2013 kom hon tillbaka till Thermia och har varit på plats sedan dess. Thermias goda rykte är vad som var dragkraften till att hon sökte jobb på Thermia från första början.  Ett rykte som enlig Eva är sanningsenligt.

- Jag trivs väldigt bra med både mina kollegor och chefer. Sedan är det också en väldigt bra sammanhållning.