Thermias hållbarhetsarbete

Redan vid starten av Thermia 1923, var affärsidén smarta värmelösningar. Det började med marknadens effektivaste gjutjärnsspisar som eldades med koks och handlar idag om världsledande värmepumpar. Hållbarhet utifrån kvalitet var en ledstjärna redan från början men har fått en utökad betydelse med åren, utifrån människans insikter om klimatet, samhället och individen.  

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör, från de produkter vi lanserar, till hur vi hanterar vårt avfall i fabriken och hur vi omsorgsfullt väljer våra underleverantörer. Vi vill ha hållbara produkter som också har utvecklats och producerats i en processen och ett företag som genomsyras av ett hållbarhetstänk.  

Se våra filmer som berättar mer om vårt hållbarhetsarbete! 

Hållbarhetsfrågan genomsyras i hela vår verksamhet.  Det är viktigt att vi inte bara producerar produkter som bidrar till en klimatsmart framtid utan att vi även i framställandet och i driften arbetar på ett hållbart sätt. Våra anställda är lika viktiga som att fabriken genomsyras av ett hållbarhetstänk och det är därför också väldigt viktigt med social hållbarhet för oss på Thermia. 

Våra leverantörer spelar en stor roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi tror starkt på att det är ett gemensamt intresse för oss och våra leverantörer att tillmötesgå nuvarande och framtida krav gällande marknaden och samhället.

Bra förutsättningar för vår personal är A & O.
Man ska kunna genomföra sitt arbete utan att belasta kroppen fel eller utsätta sig för risker. Det är därför centralt för oss att arbeta med en kontinuerlig riskanalys integrerad i vår dagliga verksamhet för skapa en så hållbar arbetsplats som möjligt.