Mega-projekt hos Lundbergs driftsatt och klart

Pressmeddelande 2019-03-05

 

Lundbergs fastigheter satsar på varvtalsstyrda fastighetsvärmepumpar från Thermia. Totalt har 22 Thermia Mega installerats i ett fastighetsprojekt med över 200 lägenheter i Södertälje. Lundbergs valde Kylgruppen för uppdraget, där samtliga värmepumpar nu är installerade och anläggningen tagen i drift – ett helt igenom lyckat projekt med rejält minskad energiförbrukning som resultat.

Det aktuella området är byggt under åren 1970-71 och består av 236 lägenheter i 26 huskroppar. I samband med att fastigheterna skulle renoveras tog Lundbergs ett helhetsgrepp och såg över värmesystemet.

– Den befintliga fjärrvärmelösningen hade nått sin tekniska livslängd. Vi upptäckte problem med energiläckage mellan husen och kom fram till att bergvärme kunde vara ett alternativ, säger Erik Sparrfeldt, marknads-
områdeschef på Lundbergs.

Lundbergs valde Kylgruppen, som är en ledande aktör inom branschen, och den varvtalsstyrda fastighetsvärmepumpen Thermia Mega.

– Mega ger effekt efter behov och vi räknar med en rejält minskad energi-
förbrukning. Bara i januari har den gått ner med 40 procent jämfört med januari 2018, och då var inte alla värmepumpar i drift än. På köpet fick vi en snygg och stilren utbyggnad av befintliga soprum, som inte längre användes, där värmepumparna kunde placeras, säger Erik Sparrfeldt.
Kylgruppen har stor erfarenhet av värmelösningar i den här typen av större fastighetsprojekt:
– Att samordningen fungerar är a och o i sådana här stora projekt med flera entreprenörer, mycket utrustning och många delmoment. 22 hus, 22 värmepumpar och 44 borrhål – det är ovanligt mycket. Projektet har varit intressant och roligt. Alla har varit positiva och smidiga att samarbeta
med. Värmepumparna har levererats exakt när vi behövt dem. Vi har ett väldigt bra samarbete med Thermia överlag, säger Daniel Nyström,
projektledare på Kylgruppen.

Även Andreas Magnusson, försäljningsansvarig för fastighetsvärmepumpar på Thermia, gläds åt det lyckade projektet och, inte minst, ett allt större intresse för Thermias fastighetsvärmepumpar.

– Vi är glada att Lundbergs valde just Kylgruppen, eftersom de har stor vana att jobba med den här typen av projekt. Och så är vi förstås alltid glada när man väljer Mega-serien. Vi ser generellt ett ökande intresse för våra varvtalsstyrda fastighetsvärmepumpar, inte minst i större projekt som det här. Mega S, som är den minsta modellen i serien, är mycket flexibel och lättplacerad – ett perfekt komplement till våra större fastighetsvärmepumpar. I detta projekt passar den utmärkt med sitt smidiga format med tanke på begränsade utrymmen, säger Andreas Magnusson.
Projektet startade 2017 och anläggningen installerades 2018.

 

För mer information:
Erik Sparrfeldt, marknadsområdeschef Lundbergs, tel. 0709-21 65 83
Daniel Nyström, försäljning/projektledning, Kylgruppen, tel. 0730-32 20 02
Andreas Magnusson, försäljningsansvarig fastighetsvärmepumpar Thermia,
tel. 0703-03 37 08

 

Pressmeddelandet i PDF-format >>