Thermia byter ägare

Nu är det officiellt att Thermia köps av det tyska familjeägda företaget Stiebel Eltron. Båda företagen är ledande inom värmepumpsindustrin och genom att företagens produktutbud och marknadsnärvaro kompletterar varandra på ett mycket bra sätt, finns stora strategiska fördelar med att bolagen sammanförs.