Tidigare produktområden

Thermia Värmepumpar har tidigare haft även pelletspannor i produktsortimentet. 2005 bytte Thermia ägare och pellets-delen avknoppades från verksamheten och övergick till att bli Ariterm. Dessa finns numera i Kalmar.