INCERT

Samtliga examineringar här på examinationscenter Thermiaskolan görs på uppdrag av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB).

Examination kan göras utan föregående utbildning, det är alltså inget krav på utbildning.

Efter godkänd examination är det hos INCERT man ansöker om certifikat. Avgift för certifikat betalas till INCERT enligt prislista på deras hemsida.