Produktion i Arvika

Arvika är centrum i Thermias verksamhet. Här finns vårt huvudkontor, och sedan 2012 är all produktion koncentrerad hit. I anslutning till fabriken finns vårt forsknings- och utvecklingscenter, som är Europas modernaste i vår bransch. Här finns även vår utbildningsenhet, Thermiaskolan. 

Att samla produktion, forskning, utveckling och utbildning på en och samma plats har skapat ett dynamiskt centrum där företagets olika verksamheter kan samarbeta effektivt, utbyta erfarenheter och utvecklas.