Inventeringsmall för värmepumpar fastighet

Den här mallfilen är till för att underlätta för er när ni sätter samma beräkningsunderlag för fastighetsvärmepumpar.
Fyll i alla uppgifter om fastighetens behov och förutsättningar och skicka in den till fastighet@thermia.se för att få hjälp med er projektering.