Stöd och hjälpmedel

Här nedan hittar du material och hjälpmedel för Thermias fastighetslösningar.

Thermia systemgenerator

Med hjälp av Thermias system generator kan du ta fram systemritningar och materialspecifikationer för olika typer av fastighetslösningar. 

Öppna systemgenerator

AMA-texter

Här hittar du AMA-texter samlade i en zip-fil, för nedladdning.

Gå till nedladdning

BIM

Thermias fastighetsvärmepumpar och fastighetstankar finns att tillgå som 3D modulerande BIM modeller via MagiCAD.

Gå till MagiCAD
Innehåll

Thermia Systemgenerator

AMA-texter

BIM MagiCAD

Inventeringsmall fastighet