Så påverkas priset på din jordvärmeinstallation

Det finns många saker som kan påverka priset på en jordvärmeinstallation. Här förklarar vi några av dem, och varför dom spelar en roll i hur stor eller liten investeringen blir.

Hustyp och boyta
Storleken på värmepumpslösningen, påverkar förstås priset och styrs bland annat av hur stor boyta du har, vilket år huset är byggt, om det är tilläggsisolerat och om något rum har extra hög takhöjd med mera.  

Antal boende i hushållet
Antal boende i hushållet har bla effekt på varmvattenkonsumtionen och spelar därför en stor roll för dimensioneringen av värmepumpsanläggningen. Det påverkar också vilken värmepumpsmodell som passar ert varmvattenbehov bäst.

Geografisk placering
Var huset ligger kan öka eller minska priset, bland annat utifrån lokalklimatets påverkan och om det är tätort eller glesbygd.

Befintligt värmesystem
Hur ser ditt befintliga värmesystem ut, behöver kompletteringar eller förändringar göras? Vid byte av en gammal bergvärmepump kan man i de flesta fall använda befintligt värmesystem och markkollektor. Vid konvertering från direktverkande el måste man tex installera ett vattenburet värmesystem. 

Placering och förutsättningar i huset
Priset för att installera jordvärme kan också påverkas av saker som avståndet från huset till den mark som det går att lägga markkollektor på, åtkomlighet till platsen där värmepumpen ska stå med mera.

Demontering av befintlig värmekälla
Demontering och bortforsling av befintlig värmekälla kan ta en liten stund, och bör då ingå i offerten – om demontering inte behövs bör offerten vara lägre.

Berg- och markförhållanden
Om man inte kan gräva och lägga markkollektorn på rätt djup direkt från huset så kan avståndet från hus till rätt markdjup påverka priset, eftersom man då måste isolera markkollektorn på den sträckan. 

Önskemål om extrafunktioner
Vill du även ha komfortkyla under det varma halvåret, möjlighet till distansstyrning eller kunna värma en swimmingpool? Det finns många smarta extrafunktioner som mer eller mindre kan påverka priset. I vissa värmepumpar är funktioner inbyggda och för andra behövs enklare kompletteringar.

Planer på utbyggnad
Finns det planer på att bygga ut huset inom den nya värmepumpens förväntade livstid? Det är bra att ta hänsyn till redan nu så att ni inte investerar i en för liten värmepump som måste bytas ut för tidigt, eller blir onödigt dyr med tillskotts el när den inte räcker att täcka ert behov.

Hur mycket kan du spara?

Din besparing bör alltid vara större än din kostnad för jordvärme. Gör en enkel kalkyl!

EKONOMI OCH KALKYL

Boka kostnadsfritt hembesök

Boka ett kostnadsfritt hembesök så hjälper vi dig räkna ut både din exakta kostnad för att installera jordvärme och hur mycket du kommer spara i uppvärmningskostnad.

BOKA KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4

Begär offert

Förutom din kostnad för jordvärme, hjälper vi dig även beräkna ROT-avdrag och din framtida besparing.

BEGÄR OFFERT

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4