Så påverkas priset på din bergvärmeinstallation

Det finns många saker som kan påverka priset på en bergvärmeinstallation. Här förklara vi några av dom, och varför dom spelar en roll i hur stor eller liten investeringen blir.

Hustyp och boyta
Storleken på värmepumpslösningen, påverkar förstås priset och styrs bland annat av hur stor boyta du har, vilket år huset är byggt, om det är tilläggsisolerat och om något rum har extra hög takhöjd med mera.  

Antal boende i hushållet
Antal boende i hushållet har bla effekt på varmvattenkonsumtionen och spelar därför en stor roll för dimensioneringen av värmepumpsanläggningen. Det påverkar också vilken värmepumpsmodell som passar ert varmvattenbehov bäst.

Geografisk placering
Var huset ligger kan öka eller minska priset, bland annat utifrån lokalklimatets påverkan och om det är tätort eller glesbygd.

Befintligt värmesystem
Hur ser ditt befintliga värmesystem ut, behöver kompletteringar eller förändringar göras? Vid byte av en gammal bergvärmepump kan man i de flesta fall använda befintligt värmesystem och borrhål. Vid konvertering från direktverkande el måste man tex installera ett vattenburet värmesystem. 

Placering och förutsättningar i huset
Priset för att installera bergvärme kan också påverkas av saker som avståndet mellan tänkt borrhål och hus, åtkomlighet till platsen där värmepumpen ska stå med mera.

Demontering av befintlig värmekälla
Demontering och bortforsling av befintlig värmekälla kan ta en liten stund, och bör då ingå i offerten – om demontering inte behövs bör offerten vara lägre.

Berg- och markförhållanden
Är det en lång bit ned till berget så kostar det förstås mer att borra, eftersom man då får borra längre och använda mer foderrör till den del av borrhålet som blir ovanför berggrunden.

Önskemål om extrafunktioner
Vill du även ha komfortkyla under det varma halvåret, och vill du ha möjlighet till distansstyrning? Har du en swimmingpool, eller planer på en? Då kan du med några tillägg självklart även värma den med en värmepump. Det finns många smarta extrafunktioner som mer eller mindre kan påverka priset.

Planer på utbyggnad
Finns det planera på att bygga ut huset inom den nya värmepumpens förväntade livstid? Det är bra att ta hänsyn till redan nu så att ni inte investerar i en för liten värmepump som måste bytas ut för tidigt, eller blir onödigt dyr med tillskotts el när den inte räcker att täcka ert behov.

Hur mycket kan du spara?

Din besparing bör alltid vara större än din kostnad för bergvärme. Gör en enkel kalkyl!

EKONOMI OCH KALKYL

Boka kostnadsfritt hembesök

Boka ett kostnadsfritt hembesök så hjälper vi dig räkna ut både din exakta kostnad för att installera bergvärme och hur mycket du kommer spara i uppvärmningskostnad.

BOKA KOSTNADSFRITT HEMBESÖK

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4

Begär offert

Förutom din kostnad för bergvärme, hjälper vi dig även beräkna ROT-avdrag och din framtida besparing.

BEGÄR OFFERT

Fyll i formuläret så blir du snart kontaktad!

(* = obligatoriskt att fylla i)

1 av 4